Card image cap
دوره زبان فرانسه مبتدی ویژه بزرگسالان

بیش از ۲۶۰ میلیون نفر در پنج قاره به زبان فرانـسوی صحبت می‌کنند. در حدود ۷۰ کشور در جهان زبان فرانـسوی زبان رسمی یا یکی از زبان‌های رسمی است. در عین حال زبان خارجی‌ای است که پس اززبان انگلیسی بیشترین طرفدار را میان زبان‌آموزان دارد. فرانـسه دارای بزرگترین شبکه موسسات فرهنگی خارج از این کشور است که در آن ها زبانفرانـسوی به بیش از ۷۵۰۰۰۰ نفر در سال آموزش داده می‌شود.

زبان فرانـسوی در عین حال زبان کار و زبان رسمی در سازمان ملل، اتحادیه اروپا، یونسکو، ناتو، کمیته بین‌المللی المپیک یا صلیب سرخ بین‌المللی است.

زبانکده عرفان قصد دارد تا برای دوره‌های جدید در سطح مبتدی زبان فرانـسه ویژه بزرگسالان ثبت‌نام به عمل آورد.

دوره های آموزشی ما

با شرکت در کلاس های همواره تخفیف ما زبانهای خارجی را به سرعت یاد بگیرید.