Card image cap
دوره زبان اسپانیایی مبتدی ویژه بزرگسالان

اسـپانیـایی دومین زبان مورد مطالعه در جهان است. تا قرن ۱۸هم میلادی، زبان اسـپانیـایی زبان دیپلماتیک بود. در سال ۲۰۱۰ تعداد افرادی که زبان اسـپانیـایی را به عنوان زبان دوم فراگرفتند، بیش از ۲۰ میلیون نفر بوده است. طی سه نسل، ۱۰% از جمعیت جهان قادر به برقراری ارتباط به زبان اسـپانیـایی خواهند بود.

پس از لاتین، زبان عربی بیشترین تاثیر را در زبان اسـپانیـایی دارد. امروزه تاثیرگذارترین زبان بر اسـپانیـایی، زبان انگلیسی است. مکزیک با ۱۱۴ میلیون نفر سخنور، بزرگترین جمعیت اسـپانیـایی زبان را دربرمی‌گیرد و پس از آن ایالت متحده با ۵۰ میلیون نفر در جایگاه دوم قرار گرفته است.

زبانکده عرفان قصد دارد تا برای دوره‌های جدید در سطح مبتدی زبان اسـپانیـایی ویژه بزرگسالان ثبت‌نام به عمل آورد.

دوره های آموزشی ما

با شرکت در کلاس های همواره تخفیف ما زبانهای خارجی را به سرعت یاد بگیرید.