رادیو عرفان

پادکست رادیویی با موضوع «راهکار تقویت حافظه»
صدا: محمد رضا رضائیان
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

پادکست رادیویی با موضوع «توسعه مهارت های ارتباطی با دیگران»
صدا: احمد دباغ
مهدی شعبانی
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

پادکست رادیویی با موضوع «آیا ما به مدرک دانشگاهی نیاز داریم؟»
صدا: سید حسین سلطانیان
مائده فهیمی
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

رسانه

مطالب تصادفی

Black Beauty

وقتی زیبای سیاه (نام یک اسب) در حال آموختن نحوه سواری دادن بر پشت خود است، این کار به نظرش سخت می آید. خانه اول او، خانه ی خوبی است، جایی که صاحبانش انسان های مهربانی هستند که هیچگاه با بی رحمی با یک اسب رفتار نمیکنند.
ولی در قرن نوزده، بسیاری از مردم با با رحمی با اسب هایشان رفتار می‌کردند؛ به آن ها شلاق می‌زدند، آن ها را کتک می‌زدند و تا زمانی که جنازه آن ها به زمین نمی افتاد از آن ها مثل یک ماشین کار می‌کشیدند. خیلی زود زیبای سیاه به این موضوع پی میبرد و با تعریف داستان زندگیش، حقایق وحشتناکی را توصیف میکند... ادامه داستان را به زبان انگلیسی در فایل زیر بخوانید.

مطالب مرتبط