رادیو عرفان

پادکست رادیویی با موضوع «راهکار تقویت حافظه»
صدا: محمد رضا رضائیان
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

پادکست رادیویی با موضوع «توسعه مهارت های ارتباطی با دیگران»
صدا: احمد دباغ
مهدی شعبانی
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

پادکست رادیویی با موضوع «آیا ما به مدرک دانشگاهی نیاز داریم؟»
صدا: سید حسین سلطانیان
مائده فهیمی
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

رسانه

مطالب تصادفی

دوره زبان اسپانیایی مبتدی ویژه بزرگسالان

اسـپانیـایی دومین زبان مورد مطالعه در جهان است. تا قرن ۱۸هم میلادی، زبان اسـپانیـایی زبان دیپلماتیک بود. در سال ۲۰۱۰ تعداد افرادی که زبان اسـپانیـایی را به عنوان زبان دوم فراگرفتند، بیش از ۲۰ میلیون نفر بوده است. طی سه نسل، ۱۰% از جمعیت جهان قادر به برقراری ارتباط به زبان اسـپانیـایی خواهند بود.

پس از لاتین، زبان عربی بیشترین تاثیر را در زبان اسـپانیـایی دارد. امروزه تاثیرگذارترین زبان بر اسـپانیـایی، زبان انگلیسی است. مکزیک با ۱۱۴ میلیون نفر سخنور، بزرگترین جمعیت اسـپانیـایی زبان را دربرمی‌گیرد و پس از آن ایالت متحده با ۵۰ میلیون نفر در جایگاه دوم قرار گرفته است.

زبانکده عرفان قصد دارد تا برای دوره‌های جدید در سطح مبتدی زبان اسـپانیـایی ویژه بزرگسالان ثبت‌نام به عمل آورد.

مطالب مرتبط