رادیو عرفان

پادکست رادیویی با موضوع «راهکار تقویت حافظه»
صدا: محمد رضا رضائیان
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

پادکست رادیویی با موضوع «توسعه مهارت های ارتباطی با دیگران»
صدا: احمد دباغ
مهدی شعبانی
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

پادکست رادیویی با موضوع «آیا ما به مدرک دانشگاهی نیاز داریم؟»
صدا: سید حسین سلطانیان
مائده فهیمی
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

رسانه

مطالب تصادفی

اسامی راه یافتگان به مرحله نهایی مسابقه زبان آموزان برتر

اسامی راه یافتگان به مرحله نهایی مسابقه زبان آموزان برتر به شرح ذیل است:

 • ماهان پور سعیدی
 • عاطفه شهناز زاده
 • علی قربانی
 • دلارا پوررسول
 • آرمین اسدیان
 • مبینا مددی
 • مهدا شیرین کلام
 • محمد حسین عباسی
 • کوثر محمدی زاده
 • زینب فرزانه موحد
 • امیر علی رسولی
 • ملیکا موسوی
 • مریم برادران
 • ریحانه اناری
 • یاسین صفدری

مطالب مرتبط