رادیو عرفان

پادکست رادیویی با موضوع «راهکار تقویت حافظه»
صدا: محمد رضا رضائیان
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

پادکست رادیویی با موضوع «توسعه مهارت های ارتباطی با دیگران»
صدا: احمد دباغ
مهدی شعبانی
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

پادکست رادیویی با موضوع «آیا ما به مدرک دانشگاهی نیاز داریم؟»
صدا: سید حسین سلطانیان
مائده فهیمی
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

رسانه

مطالب تصادفی

آغاز ثبت نام دوره مقدماتی بزرگسالان-بانوان

 ثبت نام ترم یک مقدماتی بزرگسالان ویژه بانوان شروع شد

زمان: روز های زوج 11:30 الی 12:15 

  مدت دوره:15 جلسه 80 دقیقه ای

.تدریس خواهد شد Four Corners 1 در این دوره کتاب

    این کتاب برای زبان اموزان سطح مقدماتی در نظر گرفته شده است و دوازده درسنامه در این کتاب موجود است که هر کدام به موضوع ویژه ای پرداخته اند. تنوع موضوعات در نظر گرفته شده نیز از دیگر ویژگی های مثبت این کتاب به شمار می رود. در درسنامه های این مجموعه موضوعاتی مانند: غذا، بازی های گوناگون، آشنایی با مشاغل و زندگی روزمره در نظر گرفته شده اند

مطالب مرتبط