رادیو عرفان

پادکست رادیویی با موضوع «راهکار تقویت حافظه»
صدا: محمد رضا رضائیان
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

پادکست رادیویی با موضوع «توسعه مهارت های ارتباطی با دیگران»
صدا: احمد دباغ
مهدی شعبانی
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

پادکست رادیویی با موضوع «آیا ما به مدرک دانشگاهی نیاز داریم؟»
صدا: سید حسین سلطانیان
مائده فهیمی
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

رسانه

مطالب تصادفی

جلسه آزمون شفاهی دیپلم

جلسه آزمون شفاهی دیپلم برای گروه دخترانه شیف زوج ، با حضور مدیریت آموزش آقای مهدی شعبانی و با همراهی استاد حسینی برگزار گردید .

مطالب مرتبط