رادیو عرفان

پادکست رادیویی با موضوع «راهکار تقویت حافظه»
صدا: محمد رضا رضائیان
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

پادکست رادیویی با موضوع «توسعه مهارت های ارتباطی با دیگران»
صدا: احمد دباغ
مهدی شعبانی
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

پادکست رادیویی با موضوع «آیا ما به مدرک دانشگاهی نیاز داریم؟»
صدا: سید حسین سلطانیان
مائده فهیمی
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

رسانه

مطالب تصادفی

تکمیل ظرفیت ترم یم مقدماتی کودک-نوجوان

تکمیل ظرفیت ترم یک مقدماتی کودک -نوجوان 

ویژه پسران پایه تحصیلی اول تا سوم ابتدایی

روز های فرد 19:15 الی 20:15

در این دوره کتاب های First Friends تدریس میشود.

در کتاب دانش آموز، در هر درس واژگان و دستور زبان جدیدی که در محیط های طبیعی و آشنا به چشم میخورد و تصاویر و موضوعات زنده ارائه می شود

دروس سرگرم کننده آواشناسی به زبان آموزان کمک می کند تا نام ها را یاد بگیرند و اصوات حروف انگلیسی را تشخیص دهند. برنامه درسی آواشناسی به ویژه برای زبان آموزانی  که برای بار اول آموزش میبینند، به خوبی ساختار یافته است. 

در قسمت ارزش ها است که آموزش مدنی را پوشش داده میشود و به توسعه مهارت های اجتماعی کمک می کند. زبان آموزان نمونه هایی از رفتار خوب را در موقعیت های زندگی واقعی مشاهده می کنند، بنابراین ارتباط با آنها آسان است و می توانند ارزش ها را به زندگی خود منتقل کنند.

وجود داستان های کوتاه زبان آموزان را قادر می سازد تا از تخیل خود استفاده کرده و زمینه ای طبیعی برای معرفی و تمرین زبان فراهم کنند. کودکان عادت دارند کلمات را در صفحه مشاهده کنند، و آنها را برای خواندن جملات ساده آماده می کند.

مطالب مرتبط