رادیو عرفان

پادکست رادیویی با موضوع «راهکار تقویت حافظه»
صدا: محمد رضا رضائیان
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

پادکست رادیویی با موضوع «توسعه مهارت های ارتباطی با دیگران»
صدا: احمد دباغ
مهدی شعبانی
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

پادکست رادیویی با موضوع «آیا ما به مدرک دانشگاهی نیاز داریم؟»
صدا: سید حسین سلطانیان
مائده فهیمی
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

رسانه

مطالب تصادفی

Articles حروف تعریف

 :در زبان انگلیسی حروف تعریف دو نوع هستند

حرف تعریف معین (the)

حرف تعریف نامعین (a/an)

 از حرف تعریف معین برای اسامی مشخص و خاص استفاده می‌شود. یعنی اسمی که یکبار پیش از این در متن به آن اشاره شده است

از حرف تعریف نامعین نیز برای اسمی که نامشخص است و برای اولین بار به آن اشاره می‌کنیم استفاده می‌شود

 بستگی به حرف اول کلمه و یا اسم دارد an  یا   a استفاده از

و اگر بی صدا باشد از حرف تعریف  an  اگر حرف اول اسم با حروف صدا دار آغاز شده باشد از حرف  استفاده می شودaتعریف 

a bird    an owl

   نیز علاوه بر موردی که گفته شد برای موارد خاصی استفاده می شود  the حروف تعریف میعن 

 استفاده می شود the برای مثال هنگامی که بخواهید صفت برترین را مشخص کید همیشه از 

Lamborghini Aventador is the most expensive car in the world

استفاده می شود the و زمانی که می‌خواهید اعداد ترتیبی، مثل اولین، دومین، آخرین و غیره را نام ببرید نیز از حرف تعریف

I am the first child

 

مطالب مرتبط