رادیو عرفان

پادکست رادیویی با موضوع «راهکار تقویت حافظه»
صدا: محمد رضا رضائیان
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

پادکست رادیویی با موضوع «توسعه مهارت های ارتباطی با دیگران»
صدا: احمد دباغ
مهدی شعبانی
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

پادکست رادیویی با موضوع «آیا ما به مدرک دانشگاهی نیاز داریم؟»
صدا: سید حسین سلطانیان
مائده فهیمی
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

رسانه

مطالب تصادفی

اخبار

جلسه اهدای مدرک دیپلم زبان انگلیسی

.جلسه اهدای مدرک دیپلم زبان انگلیسی به زبان آموزان دوره سامیت با حضور مدیریت آموزش آقای مهدی شعبانی برگزار گردید

جلسه اهدای مدرک دیپلم زبان انگلیسی

.جلسه اهدای مدرک دیپلم زبان انگلیسی با حضور مدیریت آموزش آقای مهدی شعبانی برگزار گردید  .

Happy Yalda Night

.One of the most ancient Persian festivals is ‘Shab-e Yalda’ or ‘Yalda Night’. All Iranian around the world are going to celebrate this night with their families and friends on the 2oth of December. Yalda remains as one of the most ancient festive ceremonies that has been celebrated in Iran for centuries since the time of the Persian Empire. Besides Iran, Yalda is celebrated in Tajikistan, Afghanistan, Azerbaijan, Armenia and some ceremonies similar ...

جلسه آزمون شفاهی دیپلم

.جلسه آزمون شفاهی دیپلم برای گروه دخترانه شیف زوج ، با حضور مدیریت آموزش آقای مهدی شعبانی و با همراهی استاد حسینی برگزار گردید .

شروع جلسات بحث آزاد ( Free Discussion )

.زبانکده عرفان با تجربه موفق برگزاری جلسات بحث آزاد ( Free Discussion ) ، جلسات جدید را آغاز نمود . گفتنی ست این جلسات ویژه بانوان فارغ التحصیل زبانکده عرفان در ترم پاییز  می باشد  و در محیط زبانکده و سالن کنفرانس مجموعه فرهنگی آموزشی عرفان برگزار می گردد . تصاویری از ...

نکات گرامری

Accustomed to not with

Accustomed to   عادت داشتن به ،عادت کردن

           Don’t say: accustomed with

           Say: accustomed with

Example: I’m accustomed to hot weather.

من به هوای گرم عادت دارم

 

دوره های آموزشی

اساتید عرفان

حسین قاضی زاده
مهدی شعبانی
Through hard work and perseverance, you can achieve all your goals.
سیداحمد حسینی
"Empowering and inspiring all students to excel as life long learners."
محمد دلیریان
“If you are working on something that you really care about, you don’t have to be pushed. The vision pulls you.”
سید محمد مهدی بیطرفان
“If you are working on something that you really care about, you don’t have to be pushed. The vision pulls you.”
سیده اطهره ایران نژاد پاریزی
خانم امیدعلی
زکیه نظری
منصوره حقیقی